Välj en sida

Utan restauranger hade ju aldrig begreppet catering uppstått. Ordet restaurang kommer från ordet att restaurera – låta kropp och själv återhämta sig med hjälp av mat och dryck. Vår vana att förtära mat och dryck i gemensamma lokaler eller egna lokaler, det vill säga restauranger och med hjälp av catering, är oerhört gammal. Det finns en restaurang i Österrike som nämns med namn i en skrift från år 803.

Transportera maten

Man vet inte riktigt när det blev vanligt att transportera maten från restaurangen eller tillagningsstället för konsumtion på annan plats, men troligt är att en ursprungsvariant av catering uppstod i samband med större bygg- eller krigsprojekt i någon av de stora civilisationerna i södra Europa eller Egypten. Denna typ av catering var förstås baserad på erövring och inte på gästfrihet – en tanke som man tror är orsaken till att restauranger ursprungligen uppstod.

När stora massor av människor förflyttade sig längs fasta rutter eller vägar, fann några driftiga tidiga entreprenörer att möjlighet fanns att tjäna pengar på deras behov av mat och förfriskningar. Man vet till exempel att det längs rutterna som korstågen från norra till södra och östra Europa använde sig av har uppstått tidiga varianter av restauranger och utskänkningsställen. Till en början var maten troligen oerhört säsongsbetonad och säkerligen begränsad i sitt utbud, men allteftersom människor började handla med varandra och uppfann sätt att transportera mat längre sträckor (inklusive över haven, som när potatisen kom från Sydamerika, eller landvägen, med kryddor från Asien), utökades sortimentet och nya sorters mat och matvanor introducerades.

Från restaurang

Den moderna typ av restaurang som är vana vid idag, uppstod i Paris under mitten av 1700-talet, då det blev allt vanligare med servering av mat i tjusiga lokaler. I samband med den franska revolutionen blev många kockar arbetslösa, främst på grund av att deras tidigare arbetsgivare fängslades eller avrättades. Antalet små restauranger ökade sedan snabbt eftersom kockarna helt enkelt öppnade eget, och denna trend spred sig sedermera från Paris till resten av Europa. Under 1800-talet blomstrade restaurangnäringen över hela kontinenten, och när näringsfrihet infördes i Sverige under industrialiseringen ökade både företagandet och resandet snabbt. Behovet av restauranger var därför stort – detta århundrade brukar också kallas restaurangernas guldålder. Under första världskriget fick denna period ett abrupt slut i och med matransoneringar i hela Europa, och det skulle dröja ända tills 1950-talet innan det åter blev vanligt att äta på restaurang.
Under ordet catering i en ordbok står det ungefär såhär: Catering är en näringsverksamhet vari framställning eller tillagning av mat sker för omedelbar konsumtion på annan plats än där den lagats. Catering omfattas av Livsmedelslagen och kan granskas av kontrollmyndigheter.

Beställa kost

När man talar om catering menar man oftast den sorts catering där maten beställs i förväg och tillagas i cateringfirmans kök. Maten levereras sedan till beställarens val av lokal. Denna typ av catering heter egentligen evenemangscatering. Men det finns flera typer av matframställning och matförsäljning som alla benämns som catering.

Mobil catering – vanligt förekommande vid större publika tillställningar som konserter, sportarrangemang, festivaler och liknande. Här tillreds maten i ett mobilt kök och serveras direkt därifrån.

Hemmacatering – när maten tillagas i cateringfirmans kök och levereras och konsumeras i beställarens hem.

Företagscatering – samma som ovan men där maten konsumeras på en arbetsplats.

Hembesök – en allt vanligare sorts catering där kocken kommer hem till beställaren och lagar mat direkt i beställarens kök.